Biznes i Finanse
Programy

 
Produkty informatyczne – modele wspomagające zarządzanie Bankiem Spółdzielczym:

1)    Analiza rynku Banku

2)    Analiza strategiczna Banku