Biznes i Finanse
Kontakt

Nasz adres:

Biznes i Finanse sp. z o.o.

Leszka 31B/5

61-062 Poznań

 

 

Piotr Lancmanski

tel. +48-606-221-500

mail: 

p.lancmanski@biznesifinanse.eu

 

 

 

 

 

Zapytania ogólne do firmy:

 

biuro@biznesifinanse.eu